Uw kind aanmelden

Kennismaking en rondleiding

Zoekt u een basisschool voor uw kind(eren) waar u en uw kind zich veilig voelen? Waar iedereen elkaar kent en zich verantwoordelijk voelt voor elkaar? Een school waar je welkom bent en waar we ervan overtuigd zijn dat leren ook leuk moet zijn? Kom dan eens kijken op De Vijverburgh!

Uw kind is van harte welkom bij ons op school. U kunt zowel telefonisch als via 
de e-mail een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek.

Wij laten u en uw kind(eren) graag onze school zien en vertellen met passie over onze manier van lesgeven. U kunt een afspraak maken voor een rondleiding met onze directeur Dusty Duijzer via (079) 316 73 55 of via de mail d.duijzer@opoz.nl

Aanmelden

Heeft u een goed beeld van onze school en wilt u uw kind alvast aanmelden? Het aanmeldformulier kunt u bij de directie ophalen.

Of via deze link:  aanmeldformulier  

Na het aanmelden 

Met het aanmeldformulier geeft u aan interesse te hebben in de school.  
De school zal contact met u opnemen nadat het aanmeldformulier is verwerkt. Na een vervolgafspraak en wederzijds instemming kan er worden overgegaan tot inschrijving. 

Na het inschrijven


Zodra uw kind ongeveer 3 jaar en 7 maanden is, krijgt u informatie over de groep waarin uw kind is ingedeeld en wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek met de nieuwe leerkracht van uw kind. U kunt dan met de leerkracht afspreken wanneer uw kind rustig komt wennen in de klas; dat mag tien dagdelen.

 

 


 

 

 

Snel naar