Ouderbetrokkenheid

Wij zien ouders als gelijkwaardige partner en betrekken u graag bij het leerproces van uw kind. Twee keer per jaar voeren wij een ouder-kindgesprek, waar zowel u als uw kind voor wordt uitgenodigd.

Verwachtingen en doelen

Tijdens het ouder-kindgesprek worden verwachtingen en doelen besproken. U en uw kind vertellen ons waar extra uitdaging nodig is, of wat uw kind juist moeilijk vindt. Samen kijken we naar wat de school kan bieden, maar ook naar wat uw kind en u als ouder kunnen bijdragen. Wij betrekken ouders en kinderen actief bij het leerproces.

Ouderkamer

Ouders zijn ook op andere wijzen betrokken bij de school. We hebben ouders die ons bijstaan in de ouderraad, in de medezeggenschapsraad en bij de pr van onze school.

Elke woensdagochtend bent u vanaf 8.45 uur van harte welkom in de ouderkamer. Daar worden diverse thema’s besproken die u en ons bezighouden. Voorbeelden van deze thema’s zijn zelfstandigheid, sporten, bewegen en zakgeld, maar er komen ook specifieke opvoedvragen aan bod.


Snel naar