Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel een beslissende rol in beleidszaken.

De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. In beide geledingen samen zitten zes leden met stemrecht die de belangen van de rest van de ouders en personeelsleden behartigen.

In de oudergeleding zitten Tanja van Wershoven (moeder van Zavy uit groep 6 en Nori uit groep 3), Margot Hardin (moeder van Joanna uit groep 6) en Brenda Toet (moeder van Lucy uit groep 5A). In de personeelsgeleding zitten Katinka Bor, Dione van Esveld en Thera Tiebosch. Dusty Duijzer heeft als directeur een adviserende rol in de MR.

De MR komt ten minste vier keer per jaar bijeen om de ingekomen stukken voor de adviesrondes van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) te bespreken.

De MR is ook te bereiken per mail. Het mailadres is: mr.devijverburgh@opoz.nl

Snel naar