Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel een beslissende rol in beleidszaken.

De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. In beide geledingen samen zitten zes leden met stemrecht die de belangen van de rest van de ouders en personeelsleden behartigen.

In de oudergeleding zitten Margot Hardin (moeder van Joanna uit groep 7 en Ishaiah uit groep 1/2) en Tanja van Wershoven (moeder van Zavy uit groep 7 en  Nori uit groep 4) Hamza Soekhai (vader van Safiyah groep 4 en Zakariya groep 1/2). In de personeelsgeleding zitten Jolanda Lureman( leerkracht groep 6b), Kirsten van den Heuvel en Thera Tiebosch (leerkracht groep 1/2a).

                                   
De oudergeleding, bovenste rij van links naar rechts Margot Hardin, Hamza Soekhai, Tanja van Wershoven.


Dusty Duijzer heeft als directeur een adviserende rol in de MR. 
De MR komt ten minste vier keer per jaar bijeen om de ingekomen stukken voor de adviesrondes van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) te bespreken. Belangrijke punten uit de MR zullen gepubliceerd worden in de Nieuwsvijver. De MR is ook te bereiken per mail. Het mailadres is: mr.devijverburgh@opoz.nl


Notulen 9 oktober 2019


Snel naar