Blink-wereld

Op De Vijverburgh bieden wij in de middagen thematisch onderwijs aan. We werken hiervoor met de methode Blink-wereld. In de thema's zijn de vakken aardrijksunde, geschiedenis, natuur, techniek en burgerschap geïntegreerd. Aan elk thema voegen we creatieve lessen toe. Van vakantie tot vakantie werken de groepen 3 t/m 8 aan een overkoepelend thema. Binnen dit thema werken 2 groepen tegelijk aan hetzelfde deelthema.

Ontdek de wereld

Leerlingen willen het onbekende ontdekken. Ze zijn verwonderd over nieuwe werelden die voor ze opengaan. Blink wereld helpt die aangeboren nieuwsgierigheid te gebruiken en de onderzoeker in de leerlingen wakker te maken. 

Blink zorgt er met hun lesmateriaal voor dat die wereld geen grenzen heeft. Op basis van thema’s komen de verschillende vakken op een logische manier aan bod. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen. Bijvoorbeeld klimaatverandering, verschillen tussen culturen, dino’s, uitvindingen, het wereldrestaurant en ontdekkingsreizen. 

Ouderbetrokkenheid

We betrekken graag (groot)ouders bij Blink-wereld. Voorafgaand aan de start van een nieuw thema ontvangt u van ons een nieuwsbrief, waarin wij het thema uitleggen en vragen of u er iets mee heeft en daarover in de klas kunt vertellen. Bij elk thema hoort ook een activiteit, excursie of uitstapje. Vaak worden (groot)ouders aan het einde van een thema uitgenodigd om het eindproduct te komen bekijken. 

Hoe werkt Blink?

De thema’s starten met een introductie, waarin de doelen en het gezamenlijk eindproduct aan bod komen. De intro bevat triggers om de kinderen nieuwsgierig te maken en te bekijken wat voor voorkennis ze hebben. Vervolgens wordt een basis aan kennis en vaardigheden gelegd met 4 onderzoekslessen. Daarna volgt de ‘test jezelf’, waarin wordt gekeken wat kinderen dan weten en wat ze interessant vinden. Tot slot gaan ze aan de slag met hun eigen onderzoeksvraag. Ze doen onderzoek, maken een eigen product en werken samen toe naar de eindpresentatie. Elk thema eindigt met een evaluatie. 

Lesmateriaal

Het lesmateriaal van Blink wereld is digitaal. De verwerking is op chromebooks en in werkboeken. De digitale lesomgeving van Blink wordt regelmatig aangepast, zodat het altijd actueel is. Er is dan geen sprake van verouderde lesstof. Kinderen kunnen eventueel ook vanuit huis inloggen op Blink. 

Taal en rekenen

Taal en rekenen zijn bij ons belangrijke vakken. Hiermee bieden we een stevige basis voor de rest van het leven van uw kind. Zowel passief als actief krijgt uw kind veel taal aangeboden. Wij werken met moderne lesmethoden en hebben – via het project ‘De Bibliotheek op school’ – in samenwerking met de Bibliotheek Zoetermeer een prachtige bibliotheek geopend in de school. We bevorderen op verschillende manieren het leesplezier en kinderen kunnen de nieuwste boeken lenen. Elke dag lezen we een kwartier in de groep, waardoor de woordenschat van uw kind wordt vergroot. Onze taalmethode Staal sluit perfect aan het thematische Blink-wereld.

ICT

ICT vinden we een belangrijk middel om onze leerdoelen te bereiken. Naast het kunnen werken met heleboel verschillende devices vinden we het ook belangrijk de kinderen mediawijs en ICT-vaardig te maken.

In alle groepen hangt er een digitaal schoolbord. Ook zijn er in alle groepen laptops aanwezig, waar de kinderen software oefenen die horen bij de methode.
- Groep 3 oefent de oefeningen die horen bij veilig leren lezen
- Groep 3 t/m 8 maken wekelijks oefeningen voor rekenen (wereld in getallen)
- Groep 4 t/m 8 maken bij elk blok van staal 2 woordenschatlessen en oefeningen voor spelling, werkwoordspelling en grammatica.

In de groepen 1/2 wordt de laptop en tablet ingezet voor programma's van Gynzy.

Rolf
De school heeft een netwerk van Rolf-ICT. De hele school heeft een goede wifiverbinding. Rolf is een platform van Heutink waarin alle software samenkomt en waar leerlingen ook bestanden in kunnen maken of opslaan. 
Zo maken ze bijvoorbeeld een taalles in word, een powerpoint presentatie voor een boekbespreking of een werkstuk in word. De kinderen kunnen dan thuis op een device inloggen op ons netwerk en daar aan de slag. Vervolgens geven ze op school hun presentatie.

iPads
Op school maken wij  ook gebruik van iPads. Deze worden voornamelijk ingezet tijdens IPC. De kinderen kunnen dan hun creativiteit ontwikkelen. Zij maken o.a.
- filmpjes welke ze kunnen bewerken in iMovie,
- een digitaal boek, 
- stop motion fimpjes
- een quiz

Mediawijsheid
We vinden het belangrijk dat de kinderen ook iets weten van 'veilige wachtwoorden', cyberpesten en hoe je goed iets kunt opzoeken. Daarom krijgen de leerlingen (ook in samenwerking met de bibliotheek op school) les hierin.

 

 

Snel naar