Groep 7

In groep 7 staat op alle dagen meester Michel voor de klas. 
We gymmen op donderdag in de kleine gymzaal van de Driesprong. 

Groep 7 is voor veel kinderen een spannend jaar. Het jaar waar het eind van de basisschool steeds meer in zicht komt. Het is ook een jaar waar we weer hard aan de slag gaan met elkaar en een hoop nieuwe dingen leren.  

Voor het vak rekenen werken we met de methode Wereld in getallen. In groep 7 wordt o.a. het onderdeel breuken uitgebreid. Verder maken de kinderen kennis met procenten, leren zij verschillende grafieken te interpreteren en kunnen ze steeds grotere sommen vermenigvuldigen en delen. Dit jaar gaan we werken met versie 5 digitaal. Dit betekent dat de leerlingen alle lessen en sommen op een chromebook maken. Het programma is adaptief en kan goed bijhouden wanneer een leerling iets moeilijk of makkelijk vindt.

Voor de vakken taal en spelling werken we met de methode Staal. Spelling wordt aangeboden in klankgroepen waar categorieën aan worden verbonden. Ook werkwoordspelling krijgt uiteraard weer de nodige aandacht. Alle onderdelen van werkwoordspelling komen in groep 7 aan bod.
Bij taal werken we met thema’s. Deze thema’s proberen we zoveel mogelijk aan Blink te koppelen. Elk thema wordt afgesloten met een eindproduct. Dit kan een presentatie zijn of een schriftelijk product.
Naast deze vakken (en natuurlijk de andere vakken zoals topografie, Engels etc) is het vak verkeer nog erg belangrijk in groep 7. In maart volgt er voor alle kinderen een schriftelijk verkeersexamen. Daarna is er ook een praktisch verkeersexamen waar alle kinderen (mits in het bezit van een goedgekeurde fiets) aan moeten deelnemen.

Een jaar dus waar hard gewerkt wordt! Gelukkig staan er ook leuke uitjes op het programma voor Blink. Deze laten we echter nog zolang mogelijk een verrassing zijn…

Heef u nog vragen dan kunt u een mailtje sturen naar m.lubbe@opoz.nl.

 

Snel naar