Besturen

Stichting OPOZ

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer (OPOZ) heeft 19 basisscholen, goed verspreid over de wijken van Zoetermeer. Alle scholen hebben een ‘eigen gezicht’ en bieden onderwijs van goede kwaliteit.

Basis voor meer

Stichting OPOZ wil alle kinderen gevarieerd onderwijs bieden van kwalitatief hoog niveau. Dit onderwijs vormt een geïntegreerd onderdeel van de totale ontwikkeling van deze kinderen op weg naar volwassenheid. Het stimuleert hen tot een actieve, kritische en emancipatorische participatie in de samenleving. Anders gezegd: dit onderwijs moet de leerlingen een goede ‘basis voor meer’ meegeven voor hun verdere ontwikkeling. Om dit te kunnen realiseren is onder meer een goede relatie tussen de ouders/verzorgers van onze leerlingen en de school van essentieel belang. Op de openbare scholen wordt daarin dan ook extra geïnvesteerd.

Talentontwikkeling

Kinderen zijn van nature talentvol, nieuwsgierig en leergierig. Binnen OPOZ willen we alle leerlingen de kans geven hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Zo begeleiden we hen in hun groei. De komende jaren staan daarom de thema’s ‘talent in zijn brede betekenis’ en ‘optimale talentontwikkeling’ overal in de organisatie centraal.

Kern Kinderopvang

De kleurrijke en gezellige locaties van Kern Kinderopvang liggen verspreid in de verschillende wijken van Zoetermeer en in Boskoop. Binnenkort vindt u ons ook in Alphen aan de Rijn. Kern Kinderopvang biedt een plek waar kinderen zich met plezier kunnen ontwikkelen.

Met onze kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang bieden we voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar een uitdagende omgeving. Met activiteiten afgestemd op de leeftijd en interesses van uw kind. Zo beleeft uw kind een fijne dag.

Onze visie op kinderen

Wij luisteren naar kinderen. Wat hebben zij nodig? En helpen hen zo te ontwikkelen en te functioneren in de wereld van de toekomst. Wij laten kinderen zelf ontdekken wat hun kracht is en hoe zij groot willen worden. Behalve dat kinderen spelen leuk vinden, leren zij door te spelen. Waardoor zij ervaringen opdoen en vaardigheden ontwikkelen. Bij Kern Kinderopvang ligt de nadruk op het opdoen van ervaringen, niet op het presteren. Omdat kinderen situaties op verschillende wijze beleven, is het eindresultaat voor ieder kind anders. Zo kleurt een kind op zijn eigen manier de wereld.

Snel naar