Groep 5

In groep 5 staat op alle dagen meester Marcel voor de klas en om de week op maandag juf Imke. De kinderen gymmen op woensdag.

In groep 5 leren de kinderen zelfstandig werken met een takenkaart. Op de takenkaart staan taken die aan het eind van de week af moeten zijn. Dit zijn taken die naast de reguliere lessen plaatsvinden.

De kinderen hebben dit schooljaar een agenda nodig om hun huiswerk in te noteren. Uiteraard leren de kinderen eerst hoe ze een agenda moeten gebruiken.

We werken met de methode ‘Staal’. In deze methode komt taal, woordenschat, spelling en grammatica aan bod. 

De taalmethode bestaat uit 8 thema’s. Bij elk thema werken we aan een betekenisvol eindproduct. Dit eindproduct wordt altijd gepresenteerd of gepubliceerd aan de rest van de klas.  
Het eerste thema is: Ziekenhuis.

Elke dag staat er spelling op het programma. Dagelijks frissen we de eerder aangeboden spellingcategorieën op en is er een dictee. Dit dictee wordt met de kinderen gezamenlijk besproken. 

Met rekenen werken we met de methode Wereld in getallen (WIG). Dit jaar wordt er vooral veel aandacht besteed aan getallen tot en met 1000, optellen en aftrekken met de sprong over het tiental of honderdtal, vermenigvuldigen, delen, meten, met geld rekenen en klokkijken. Ook kunnen de kinderen naast het computerprogramma van WIG ook altijd op Bareka extra oefenen met rekenen. 

Samen met groep 6 werken we aan Blink. We werken ook dit jaar weer aan diverse thema’s, onder andere 'aardse extremen, ik hou van Holland en wonderlijke uitvindingen'.

Heeft u vragen dan kunt u een mailtje sturen naar: m.devrije@opoz.nl

Snel naar