Taal, lezen en rekenen

Taal en rekenen zijn bij ons belangrijke vakken. Hiermee bieden we een stevige basis voor de rest van het leven van uw kind. Zowel passief als actief krijgt uw kind veel taal aangeboden. Wij werken met moderne lesmethoden en hebben – via het project ‘De Bibliotheek op school’ – in samenwerking met de Bibliotheek Zoetermeer een prachtige bibliotheek geopend in de school. We bevorderen op verschillende manieren het leesplezier en kinderen kunnen de nieuwste boeken lenen. Elke dag lezen we een kwartier in de groep, waardoor de woordenschat van uw kind wordt vergroot. Onze taalmethode Staal werkt ook met thema's net als Blink-wereld.

Met rekenen werken we met de methode 'Wereld in getallen' de nieuwste versie. De lessen worden ondersteund door het digibord. De leerlingen werken in een werkboek en krijgen extra oefensoftware op de computer.

.

Snel naar