Leerlingenraad

Leerlingen mogen bij ons ook meedenken én meepraten. Door de leerlingenraad heeft uw kind, via de vertegenwoordiger van de klas, een stem in de keuze voor een nieuwe methode, het thema van de disco, etc.

Leerlingenraad
Groep 5: Lillian & Kirsten
Groep 6: Sam & Nya
Groep 7: Jarvenio & Angel
Groep 8a: Heaven-Lee & Arian
Groep 8b: Emma

De leerlingenraad komt ten minste zesmaal per jaar bijeen en wordt begeleid door Dione van Rijswijk.

Snel naar