Openingstijden

IKC De Vijverburgh is 52 weken per jaar open voor uw kind en heeft de kinderopvang en het basisonderwijs goed op elkaar afgestemd. U kunt van 07.30 tot 18.30 uur bij ons terecht.

Kinderopvang

De voorschoolse opvang is vanaf 07.30 uur tot 08.30 uur.
De buitenschoolse opvang is vanaf einde schooltijd tot 18.30 uur.

Basisonderwijs met continurooster

De deuren van het VST (voorschoolse toezicht) zijn geopend vanaf 07.30 uur tot 07.45 uur. 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 14.45 uur. Woensdag van 8.30 tot 11.30 uur.

Continurooster


De Vijverburgh werkt met een continurooster. Alle groepen lunchen met de leerkracht in de klas. Dit zorgt voor structuur in de dagindeling en geeft kinderen meer rust. In de ochtend gaat de deur om 8.20 uur voor de groepen 1 en 2 open. De kleuters kunnen dan met hun ouders naar de groepen. Om 8.25 uur worden de groepen 3 t/m 8 door de leerkracht opgehaald van het plein.

Snel naar