Uw kind ziek melden

Als uw kind ziek is, wilt u ons dit dan op tijd laten weten?

Kinderopvang

Wij vragen u ziekmeldingen bij de opvang voor 08.00 uur op de groep aan ons door te geven. Eventueel ruiling via het ouderportaal kan voor 08.00 uur.

Basisonderwijs

Wij vragen u ziekmeldingen tussen 08.00 en 08.15 uur mondeling of telefonisch aan ons door te geven.
U kunt ook ziekmelden via de Ouderportaal app "Parro". 

Voor alle leerlingen kan u bellen via het nummer: 079 – 316 73 55.
Indien onduidelijk is waarom uw kind niet op school is, zal er contact met u worden opgenomen.

 

 

Snel naar