Groep 4

In groep 4 zitten er 25 gezellige kinderen. Ze krijgen 3 dagen les van juf Katinka en op maandag, dinsdag en woesndag, donderdag en vrijdag staat juf Elodie voor de klas. Ze gymmen op de woensdag.

De kinderen kunnen allemaal lezen. In groep 4 wordt het technisch lezen voortgezet met de methode leesparade. Ook mogen de leerlingen boeken lenen uit onze schoolbibliotheek en deze mee naar huis nemen.

Met rekenen werken we met de methode wereld in getallen. De kinderen leren rekenen tot en met 100 en er wordt gestart met de tafels van vermenigvuldiging. Ook leren ze klokkijken op 2 manieren.

Met taal en spelling werken de kinderen met de methode 'Staal'. Met taal zijn dit 8 thema's van 4 weken. Met elk thema leren de kinderen o.a. nieuwe woorden voor woordenschat. Elk thema wordt afgesloten met een eindproduct. Met spelling worden de woorden in klankgroepen aangeboden. We leren bijvoorbeeld 'hakwoorden', 'zingwoorden' en plankwoorden. Verder leren we met schrijven de hoofdletters en 'aan elkaar schrijven'. We krijgen ook Engels, praktijklessen verkeer en kanjertraining. In de middagen werken we aan IPC. Dit jaar staan er weer veel leuke thema's op de planning. 

Heeft u vragen dan kunt u een mailtje sturen naar k.bor@opoz.nl of e.thomas@opoz.nl

Snel naar