Ouderraad

Aan de school is een ouderraad (OR) verbonden, waarin tussen de zes en tien ouders/verzorgers zitting hebben. De OR organiseert en/of ondersteunt onder andere diverse activiteiten voor de kinderen van De Vijverburgh.

De OR komt elke zes à zeven weken bijeen. Er wordt dan vergaderd over zaken die alle kinderen van de school aangaan. De vergaderingen van de OR worden door enkele teamleden bijgewoond.

De OR bestaat uit de volgende leden:
- Ria Hermus (voorzitter)
- Angeka van der Linden (penningmeester)
- Najat Boukich
- Janne Bakker
- Hayat Ben-Aissa
- Shazia Hussein
- Kim Paulussen

De ouderraad is ook te bereiken per mail. Het mailadres is ouderraaddevijverburgh@opoz.nl 

Snel naar