Ouderraad

Aan de school is een ouderraad (OR) verbonden, waarin tussen de zes en tien ouders/verzorgers zitting hebben. De OR organiseert en/of ondersteunt onder andere diverse activiteiten voor de kinderen van De Vijverburgh.

Ouderbijdrage

Voor de OR wordt een vrijwillige ouderbijdrage van € 27,50 per kind gevraagd. Hiermee worden de volgende festiviteiten georganiseerd: het sinterklaasfeest, kerstfeest, sportdagen,  kinderboekenweek, avondvierdaagse, disco en nog veel meer. Zonder de ouderbijdrage kunnen deze festiviteiten niet doorgaan.

De OR komt elke zes à zeven weken bijeen. Er wordt dan vergaderd over zaken die alle kinderen van de school aangaan. De vergaderingen van de OR worden door enkele teamleden bijgewoond.

De OR bestaat uit de volgende leden:
- Kim Paulussen (voorzitter)
- Angela van der Linden (penningmeester)
- Anthonie Hira
- Margriet Hoozemans
- Marianne Sweep
- Jolanda Verheij

De ouderraad is ook te bereiken per mail. Het mailadres is ouderraaddevijverburgh@opoz.nl 

De Ouderraad is altijd op zoek naar mensen die een handje kunnen helpen. Dit gaat om structurele hulp binnen de OR als lid, maar ook om ondersteuning tijdens activiteiten en evenementen door ouders en verzorgers. Alle hulp is welkom.

Snel naar