Een veilige omgeving

De sfeer op school is warm en veilig, waardoor er taakgericht gewerkt kan worden. Ouders en kinderen ervaren de school als kleinschalig, rustig en gestructureerd. Iedereen kent elkaar en we hebben een open houding.

Kanjertraining

Op onze school werken we met de Kanjertraining. Door middel van Kanjertraining leren kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan. Uw kind wordt zich tijdens de lessen bewust van zijn of haar gedrag en hoe gedrag reacties uitlokt. De basis is goed op De Vijverburgh, de Kanjertraining helpt ons deze basis te verstevigen.

Schoolbrede activiteiten

Diverse activiteiten organiseren wij bewust schoolbreed: met kinderen en leerkrachten van groep 1 t/m 8 door elkaar. Hierdoor leert iedereen elkaar goed kennen. De oudere kinderen helpen bijvoorbeeld de jonge(re) kinderen en er wordt makkelijk contact gelegd. Zo versterken we de band tussen de kinderen op school en werken we aan een positieve, opbouwende sfeer.

Snel naar