Groep 6

In groep 6 staat op maandag en woensdag juf Nathalie voor de groep. Op donderdag en vrijdag hebben de leerlingen juf Jolanda. Op de dinsdag zijn beide juffen aanwezig en zullen ze afwisselend voor de groep staan. Dit jaar hebben we 28 leerlingen in de groep.
We gymmen op woensdag en donderdag in de kleine gymzaal van de Driesprong. Deze lessen worden gegeven door meester Bernard. Op donderdag start de les al om 8.30 uur. De kinderen kunnen zich om 8.20 uur omkleden.


De leerlingen van groep 6 zitten in de bovenbouw. Dit betekent dat we de kinderen alvast bewust willen maken dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun werk en taken. Hiervoor werken we met een agenda en een huiswerkmap. Deze moeten de leerlingen elke dag mee naar school en weer mee naar huis nemen. De kinderen leren dan ook hun huiswerk plannen.
Plannen doen ze ook tijdens de weektaak. Meerdere keren per week krijgen ze hier onder schooltijd tijd voor. Ze werken dan aan rekentaken, computertaken, of ander werk. Ze moeten proberen dit aan het einde van de week af te hebben.

Met taal werken we met de methode: Staal. Dit betekent goed in spelling en taal. Met deze methode leren de kinderen bij spelling eerst luisteren en nadenken voordat ze het woord opschrijven. Met de taallessen werken we elk thema naar een eindproduct toe. Dit kan een gedicht, of bijvoorbeeld een lied zijn. Dit presenteren ze ook in de laatste week.

Met IPC werken we dit jaar (samen met de groepen 5) aan verschillende thema's. Met IPC werken we aan kennisdoelen en vaardigheidsdoelen. Ons werk hangt altijd aan de prikwand en zit in het IPC-schrift.
Verder doen we nog een heleboel. In groep 6 krijgen de kinderen ook voor het eerst topografie. Met een werkboek en een atlas leren ze de topografie van Nederland en de provincies. We werken veel op laptops en af en toe op de iPad. Heeft u nog vragen dan kunt u een mailtje sturen naar: n.bogaards@opoz.nl en j.lureman@opoz.nl 

Snel naar