Taal en rekenen

Taalvaardigheid en rekenvaardigheid zijn basale vaardigheden om in de maatschappij te kunnen functioneren.


Taal
Op onze school werken de kinderen met de taal methode Staal. Staal heeft een taal gedeelte en een spelling/grammatica gedeelte. 

In elk thema legt Staal taal eerst een sterk kennisfundament. De kinderen doen de eerste twee weken kennis op, die zij vervolgens in week drie toepassen.

Elk kind maakt in die week zijn eigen eindproduct in de vorm van een publicatie of presentatie. Echt werken mét taal dus, zoals je in het echte leven doet.

Bij de verrassende thema’s van Staal gaan de kinderen aan de slag met levensechte bronnen, teksten en foto’s die ze ook buiten de klas tegen kunnen komen. Bovendien werken ze naar een betekenisvol eindproduct toe. Staal laat kinderen

dus niet schrijven voor de leerkracht, maar maakt taalonderwijs functioneel en realistisch. Dat brengt taal tot leven.


Spelling
Staal gebruikt de spellingmethodiek Zo leer je kinderen lezen en spellen van José Schraven. Deze methodiek heeft een preventieve spellingaanpak. Door veel voor te doen en elke dag te herhalen wordt uitval zoveel mogelijk geprobeerd te voorkomen.
Bovendien combineert Staal spelling en grammatica. Zo komt ook grammatica dagelijks aan bod.
Het goed voordoen (modeling) is belangrijk binnen Staal. Goede instructie voorkomt fouten. De spellinglessen bestaan daardoor voor het grootste gedeelte uit directe instructie vanuit de leerkracht.
In het werkboek kunnen de kinderen werken op drie verschillende niveaus.

Lezen
In groep 3 werken we met de nieuwste versie (Kim versie) van de methode Veilig leren lezen. Deze methode werkt aan de schriftelijke en mondelinge taalontwikkeling maar koppelt ook deze twee lijnen. Tijdens deze integratielessen wordt er aandacht besteed aan vertellen, presenteren, uitbreiding van de woordenschat en creatief schrijven. Daarnaast speelt leesbeleving en leesbevordering een belangrijke rol. Wanneer je plezier hebt tijdens het lezen verhoogt dit je motivatie. Meer lezen betekent beter lezen. Dat is wat we uiteraard voor ieder kind willen bereiken.

In groep 4 t/m 8 werken de kinderen met de methode Leesparade. Deze methode richt zich vooral op de leesbevordering en leesmotivatie. Er is aandacht voor schrijvers, verschillende soorten boeken, boekenkring etc.
Neemt u ook eens een kijkje in onze mooie schoolbibliotheek? Deze boeken zijn voor alle kinderen van school te leen. Zo kunnen de kinderen ook thuis hun leeskilometers maken.

 

De kinderen

vergaren in de eerste twee weken van elk

thema kennis die zij in week drie toepassen

in de vorm van een betekenisvol eindproduct.

De kinderen

vergaren in de eerste twee weken van elk

thema kennis die zij in week drie toepassen

in de vorm van een betekenisvol eindproduct.

De kinderen

vergaren in de eerste twee weken van elk

thema kennis die zij in week drie toepassen

in de vorm van een betekenisvol eindproduct.

De kinderen

vergaren in de eerste twee weken van elk

thema kennis die zij in week drie toepassen

in de vorm van een betekenisvol eindproduct.

 

Snel naar