IPC-onderwijs

Op De Vijverburgh bieden wij onderwijs aan volgens het International Primary Curriculum (IPC). Binnen IPC werken we projectmatig aan interessante thema’s. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, maatschappelijke vorming, kunstzinnige vorming en techniek komen hierbij op een inspirerende, onderzoekende en samenhangende manier aan bod.

Verbanden leggen

Is het thema dat wij behandelen bijvoorbeeld ‘Chocolade’, dan leert uw kind over de geschiedenis van de cacaoboon, het klimaat waar deze het best groeit, en maakt het met beeldende vorming een mok voor chocolademelk. Uw kind leert verbanden te leggen tussen de verschillende vakken. Zo gaan wij per thema de diepte in en leert uw kind niet alleen op een uitdagende manier, maar ook op zijn eigen niveau. Binnen bepaalde grenzen krijgt uw kind de vrijheid om het thema op eigen wijze uit te werken en daarbij zijn of haar eigen talenten te ontwikkelen.

Ouderbetrokkenheid

We betrekken graag (groot)ouders bij IPC-onderwijs. Voorafgaand aan de start van een nieuw thema ontvangt u van ons een nieuwsbrief, waarin wij het thema uitleggen en vragen of u er iets mee heeft en daarover in de klas kunt vertellen. Bij elk thema hoort ook een activiteit, excursie of uitstapje.

Taal en rekenen

Taal en rekenen zijn bij ons belangrijke vakken. Hiermee bieden we een stevige basis voor de rest van het leven van uw kind. Zowel passief als actief krijgt uw kind veel taal aangeboden. Wij werken met moderne lesmethoden en hebben – via het project ‘De Bibliotheek op school’ – in samenwerking met de Bibliotheek Zoetermeer een prachtige bibliotheek geopend in de school. We bevorderen op verschillende manieren het leesplezier en kinderen kunnen de nieuwste boeken lenen. Elke dag lezen we een kwartier in de groep, waardoor de woordenschat van uw kind wordt vergroot. Onze taalmethode Staal sluit perfect aan bij ons thematische IPC-onderwijs.

ICT

ICT vinden we een belangrijk middel om onze leerdoelen te bereiken. Naast het kunnen werken met heleboel verschillende devices vinden we het ook belangrijk de kinderen mediawijs en ICT-vaardig te maken.

In alle groepen hangt er een digitaal schoolbord. Ook zijn er in alle groepen laptops aanwezig, waar de kinderen software oefenen die horen bij de methode.
- Groep 3 oefent de oefeningen die horen bij veilig leren lezen
- Groep 3 t/m 8 maken wekelijks oefeningen voor rekenen (wereld in getallen)
- Groep 4 t/m 8 maken bij elk blok van staal 2 woordenschatlessen en oefeningen voor spelling, werkwoordspelling en grammatica.

In de groepen 1/2 wordt de laptop en tablet ingezet voor programma's van Gynzy.

Rolf
De school heeft een netwerk van Rolf-ICT. De hele school heeft een goede wifiverbinding. Rolf is een platform van Heutink waarin alle software samenkomt en waar leerlingen ook bestanden in kunnen maken of opslaan. 
Zo maken ze bijvoorbeeld een taalles in word, een powerpoint presentatie voor een boekbespreking of een werkstuk in word. De kinderen kunnen dan thuis op een device inloggen op ons netwerk en daar aan de slag. Vervolgens geven ze op school hun presentatie.

iPads
Op school maken wij  ook gebruik van iPads. Deze worden voornamelijk ingezet tijdens IPC. De kinderen kunnen dan hun creativiteit ontwikkelen. Zij maken o.a.
- filmpjes welke ze kunnen bewerken in iMovie,
- een digitaal boek, 
- stop motion fimpjes
- een quiz

Mediawijsheid
We vinden het belangrijk dat de kinderen ook iets weten van 'veilige wachtwoorden', cyberpesten en hoe je goed iets kunt opzoeken. Daarom krijgen de leerlingen (ook in samenwerking met de bibliotheek op school) les hierin.

 

 

Snel naar