IPC-onderwijs

Op De Vijverburgh bieden wij onderwijs aan volgens het International Primary Curriculum (IPC). Binnen IPC werken we projectmatig aan interessante thema’s. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, maatschappelijke vorming, kunstzinnige vorming en techniek komen hierbij op een inspirerende, onderzoekende en samenhangende manier aan bod.

Verbanden leggen

Is het thema dat wij behandelen bijvoorbeeld ‘Chocolade’, dan leert uw kind over de geschiedenis van de cacaoboon, het klimaat waar deze het best groeit, en maakt het met beeldende vorming een mok voor chocolademelk. Uw kind leert verbanden te leggen tussen de verschillende vakken. Zo gaan wij per thema de diepte in en leert uw kind niet alleen op een uitdagende manier, maar ook op zijn eigen niveau. Binnen bepaalde grenzen krijgt uw kind de vrijheid om het thema op eigen wijze uit te werken en daarbij zijn of haar eigen talenten te ontwikkelen.

Ouderbetrokkenheid

We betrekken graag (groot)ouders bij IPC-onderwijs. Voorafgaand aan de start van een nieuw thema ontvangt u van ons een nieuwsbrief, waarin wij het thema uitleggen en vragen of u er iets mee heeft en daarover in de klas kunt vertellen. Bij elk thema hoort ook een activiteit, excursie of uitstapje.

Taal en rekenen

Taal en rekenen zijn bij ons belangrijke vakken. Hiermee bieden we een stevige basis voor de rest van het leven van uw kind. Zowel passief als actief krijgt uw kind veel taal aangeboden. Wij werken met moderne lesmethoden en hebben – via het project ‘De Bibliotheek op school’ – in samenwerking met de Bibliotheek Zoetermeer een prachtige bibliotheek geopend in de school. We bevorderen op verschillende manieren het leesplezier en kinderen kunnen de nieuwste boeken lenen. Elke dag lezen we een kwartier in de groep, waardoor de woordenschat van uw kind wordt vergroot. Onze taalmethode Staal sluit perfect aan bij ons thematische IPC-onderwijs.

Snel naar