Huiswerk groep 8

In groep 8 krijgen de leerlingen regelmatig huiswerk. Hieronder staat het laatste
huiswerk.


Dinsdag 21 januari:
Afmaken werkblad watersnoodramp.
Maandag 27 januari:
Toets Engels chapter 3 schriftelijk 

Dinsdag 28 januari:
Toets Engels chapter 3 mondeling

Woensdag 29 januari:
Inleveren dagboek bladzijde uit 1953
(leerlingen die naar het ONC waren leveren dit maandag 3 februari in)

Maandag 3 februari:
IPC: inleveren opdracht geschiedenis. Dit kan een muurkrant, folder, prezi, powerpoint of werkstuk zijn. Alle kinderen weten wat hun opdracht is.

Dinsdag 4 februari:
Toets topografie polders
(je kunt oefenen op www.topomania.net Zoek naar de kaart polders van Nederland)

Maandag 17 februari:
Toets IPC natte voeten. De leerlingen moeten de woordenschatkaartjes leren. Verder komen er vragen over alle onderwerpen die tijdens dit thema aan bod zijn geweest.
  

Snel naar