-          Aanstaande maandag maken we de toets van Staal (Helden). De leerlingen hebben twee weken geleden de woordenlijsten meegekregen. Kwijt? Kijk even via Google: woordenlijst Staal groep 7 Helden.

-          Op vrijdagmiddag 24 mei gaan we het praktisch verkeersexamen doen. Alle kinderen moeten dan op de fiets naar school komen. Voor het theoretisch is iedereen geslaagd, dus het wordt spannend. Enige tijd geleden hebben de leerlingen de route en een lijst met tips voor de fiets meegekregen. Komende week besteden we in de klas aandacht aan de route. Meer info: https://examen.vvn.nl/vvn-praktisch-verkeersexamen

 

Snel naar