Huiswerk groep 6b

In groep 6 hebben de leerlingen een agenda en huiswerkmap nodig. Elke dag moet de agenda en de map mee naar school en weer mee naar huis.
Ze krijgen regelmatig huiswerk voor o.a. taal, spelling, rekenen, of IPC. Ook krijgen ze leertoetsen voor Engels en topografie. Leertoetsen worden een week van tevoren opgegeven.

Hieronder ziet u het huiswerk voor de komende weken.

  • maandag 2 maart: woordenschat toets taal; woorden les 1 en 5 van Plankenkoorts
  • maandag 9 maart Topotoets taak 2 

Elke week:

Rekenmuurtje maken op www.bareka.nl 
De kinderen hebben de inlogcodes in hun agenda geplakt.

Huiswerkopdracht groep 6a/6b ICT

Log thuis in op moo
Je inloggevens heb je op school gekregen (en heb je als het goed is in je agenda geplakt)

o   Ga naar bestanden
o   Open mijn documenten
o   Open de map IPC
o   Open de submap ICT
o   Open het word document wat je op school hebt gemaakt
o   Schrijf in dit document kort een briefje aan je juf of meester
§  Vertel iets over wat je thuis graag op de computer, laptop of tablet doet
 Vertel op school aan je juf of meester of het gelukt is om in te loggen Snel naar