Huiswerk groep 6

In groep 6 hebben de leerlingen een agenda en huiswerkmap nodig. Elke dag moet de agenda en de map mee naar school en weer mee naar huis.
Ze krijgen regelmatig huiswerk voor o.a. taal, spelling, rekenen, of IPC. Ook krijgen ze leertoetsen voor Engels en topografie. Leertoetsen worden een week van tevoren opgegeven.

Hieronder ziet u het huiswerk voor de komende weken.

Dinsdag 13 november:
- Engels: toets hoofdstuk 2
leren Nederlands-Engels en Engels-Nederlands en ook juist opschrijven
(toetsblad wordt vrijdag 2 november mee gegeven)

Vrijdag 16 november
- staal Zeebenen: leren woorden les 5

Woensdag 21 november:
- tempotoets tafels 1 t/m 10

17 oktober - 12 december
- Bareka: oefenen met rekenmuurtje


Snel naar