Huiswerk groep 6

In groep 6 hebben de leerlingen een agenda en huiswerkmap nodig. Elke dag moet de agenda en de map mee naar school en weer mee naar huis.
Ze krijgen regelmatig huiswerk voor o.a. taal, spelling, rekenen, of IPC. Ook krijgen ze leertoetsen voor Engels en topografie. Leertoetsen worden een week van tevoren opgegeven.

Hieronder ziet u het huiswerk voor de komende weken.

Maandag 13 mei:
- toets topografie: herhaling taak 1 (provincies en hoofdsteden van Nederland)
eventueel oefenen met www.topomania.net (klik op onderstaande link
https://www.topomania.net/mapinfo/Provincies%20van%20Nederland%20en%20Hoofdsteden?destination=maps/search%3Fsearch%3Dprovincies%2520en%2520hoofdsteden%26mm%3DAlle%2520methoden%26mt%3D0

Vrijdag 24 mei:
-Toets Engels chapter 5: leer de woorden Nederlands-Engels en Engels-Nederlands. Ze moeten de woorden ook kunnen schrijven.

Snel naar