Huiswerk groep 6

In groep 6 hebben de leerlingen een agenda en huiswerkmap nodig. Elke dag moet de agenda en de map mee naar school en weer mee naar huis.
Ze krijgen regelmatig huiswerk voor o.a. taal, spelling, rekenen, of IPC. Ook krijgen ze leertoetsen voor Engels en topografie. Leertoetsen worden een week van tevoren opgegeven.

Hieronder ziet u het huiswerk voor de komende weken.

Donderdag 4 juli:
IPC opdracht dier regenwoud

Donderdag 11 juli:
Toets Engels unit 6

Snel naar