Huiswerk groep 6

In groep 6 hebben de leerlingen een agenda en huiswerkmap nodig. Elke dag moet de agenda en de map mee naar school en weer mee naar huis.
Ze krijgen regelmatig huiswerk voor o.a. taal, spelling, rekenen, of IPC. Ook krijgen ze leertoetsen voor Engels en topografie. Leertoetsen worden een week van tevoren opgegeven.

Hieronder ziet u het huiswerk voor de komende weken.


Maandag 18 maart:
- werkboek spelling: bladzijdes van de weektaak moeten af zijn
- IPC: werkblad interview inleveren

Vrijdag 22 maart:
- Engels: toets unit 4
- Staal taal: leren woorden les 1 en les 5

Maandag 25 maart:
- werkboek spelling: bladzijdes van de weektaak moeten af zijn


Snel naar