Groep 5b

Welkom op de pagina van groep 5b.
Mijn naam is Lilian Lorsheijd en ik sta op maandag t/m vrijdag voor de groep.

U kunt mij bereiken via het volgende e-mailadres: l.lorsheijd@opoz.nl

Elodie komt dit schooljaar haar eindstage in groep 5b lopen. Ze begint met twee dagen in de week en dit wordt uitgebreid naar een hele week. Uiteindelijk zal ze 10 weken de groep zelfstandig draaien. U kunt Elodie bereiken via het volgende e-mailadres: e.thomas@opoz.nl

In groep 5 leren de kinderen zelfstandig werken met een takenkaart. Op de takenkaart staan taken die aan het eind van de week af moeten zijn. Dit zijn taken die naast de reguliere lessen plaatsvinden.

De kinderen hebben dit schooljaar een agenda nodig om hun huiswerk in te noteren. Uiteraard leren de kinderen eerst hoe ze een agenda moeten gebruiken.

Sinds vorig schooljaar werken we met de taalmethode ‘Staal’. In deze methode komt taal, woordenschat, spelling en grammatica aan bod. 

De taalmethode bestaat uit 8 thema’s. Bij elk thema werken we aan een betekenisvol eindproduct. Dit eindproduct wordt altijd gepresenteerd of gepubliceerd aan de rest van de klas.  
Het eerste thema is: Ziekenhuis.

Elke dag staat er spelling op het programma. Dagelijks frissen we de eerder aangeboden spellingcategorieën op en is er een dictee. Dit dictee wordt met de kinderen gezamenlijk besproken. 

Met rekenen werken we met de methode Wereld in getallen (WIG). Dit jaar wordt er vooral veel aandacht besteed aan getallen tot en met 1000, optellen en aftrekken met de sprong over het tiental of honderdtal, vermenigvuldigen, delen, meten, met geld rekenen en klokkijken. Ook kunnen de kinderen naast het computerprogramma van WIG ook altijd op Bareka extra oefenen met rekenen. 

Samen met groep 5a & 6 werken we samen met IPC. We werken ook dit jaar weer aan diverse thema’s, onder andere digital gamers en geld & handel.

We gaan er een leerzaam & leuk jaar van maken!


Snel naar